DAŞOGUZ WELAÝATYNYŇ TARYHY
WE ÜLKÄNI ÖWRENIŞ MUZEÝI
    • Turkmen
    • Русский
    • English

Akyl hazynasy–paýhas merjeni

Ýaňy-ýakynda Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň mejlisler zalynda “Akyl hazynasy–paýhas merjeni” ady bilen, hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistanyň dermanlyk ösmlikleri” atly köp jiltli ylmy ensiklopedik eseriniň XIII tomunyň sowgat berilmegi mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Maslahata welaýatyň çäginde hereket edýän muzeýleriň işgärleri gatnaşyp, “Türkmenistanyň dermanlyk ösmlikleri” atly köp jiltli ylmy ensiklopedik eseriniň ähmiýeti, muzeý işgärleri tarapyndan wagyz edilişi dogrusynda çykyşlar edildi. Muzeý işgärleri öz wagyz işlerinde Gahryman Arkadagymyzyň eserlerini ýörelge etmek babatynda öz-ara tejribe alyşmaklary maslahatyň täsirliligini has-da artdyrdy. 18.10.2021 ý